Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo sporta

Svetlane Kane Radević br. 3

Podgorica


Nikola Janović- ministar sporta

Telefon:020-684-900

e-mail: ms@ms.gov.me

Tatjana Bulatović-sekretar Ministarstva

Telefon:020-684-900

e-mail: tatjana.bulatovic@ms.gov.me

Miloš Lalević-direktor Direktorata za sport

Telefon:020-684-900

e-mail: milos.lalevic@ms.gov.me

Nenad Koprivica-direktor Direktorata za mlade

Telefon:020-684-900

e-mail: nenad.koprivica@ms.gov.me

Sandra Krivokapić-Šefica kabineta

Telefon:020-684-900

e-mail: sandra.krivokapic@ms.gov.me

Enesa Hasanagić-načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju

Telefon:020-684-903

enesa.hasanagić@ms.gov.me

Mila Vuković-Savjetnica za odnose sa javnošću-PR

Telefon:020-684-900

e-mail:mila.vukovic@ms.gov.me

Služba za opšte poslove i finansije

Telefon:020-684-904

Direktorat za sport

Telefon:020-684-901

Direktorat za mlade

Telefon:020-684-902

Arhiva Ministrarstva sporta

Telefon:020-684-905