>

Rezultati sa polaganja stručnog ispita za rad u oblasti sporta održanog 31. januara 2020. godine

Datum objave: 04.02.2020 11:59 | Autor: Ministarstvo sporta i mladih

Ispis Štampaj stranicu1. 01-006-1196/2019 – popravni (Osnovi poznavanja obligacionih odnosa i osnovi poznavanja radnih odnosa

                                      i Nacionalni propisi u oblasti sporta)

2. 01-006-1389/2019 – popravni (Osnovi poznavanja obligacionih odnosa i osnovi poznavanja radnih odnosa 
                                      i Međunarodni propisi u oblasti sporta)

3. 01-006-1449/2019 –1 popravni ( Nacionalni propisi u oblasti sporta )

4. 01-006-1393/2019 - popravni ( Nacionalni propisi u oblasti sporta)

5. 01-006-973/2019 - popravni (Osnovi poznavanja obligacionih odnosa i osnovi poznavanja radnih odnose)

6. 01-006-826/2019 – popravni (Nacionalni propisi u oblasti sporta i Međunarodni propisi u oblasti sport)

7. 01-1050209-610/20-22- popravni (Nacionalni propisi u oblasti sporta

8. 01-006-1235/2019 - kandidat je položio stručni ispit

9. 01-006-1420/2019 - kandidat je položio stručni ispit

10. 01-006-1451/2019 - kandidat je položio stručni ispit

11. 01-006-1448/2019 - kandidat je položio stručni ispit

12. 01-006-1449/2019 - kandidat je položio stručni ispit

13. 01-006-1439/2019 - kandidat je položio stručni ispit

14. 01-006-1232/2019 - kandidat je položio stručni ispit

15. 01-006-1394/2019 - kandidat je položio stručni ispit

16. 01-006-725/2019 - kandidat je položio stručni ispit

17. 01-006-924/2019 - kandidat je položio stručni ispit

18. 01-105029-610/20-5 - kandidat je položio stručni ispit

19. 01-1050209-610/20-7 - kandidat je položio stručni ispit

20. 01-006-1465/2019 - kandidat je položio stručni ispit

21. 01-006-922/2019-2 - kandidat je položio stručni ispit

22. 01-006-894/2019 - kandidat je položio stručni ispit

23. 01-006-797/2019 - kandidat je položio stručni ispit

24. 01-006-911/2019 - kandidat je položio stručni ispit

25. 01-006-1044/2019 - kandidat je položio stručni ispit

26. 01-006-826/2019-3 - kandidat je položio stručni ispit

27. 01-006-1431/2019 - kandidat je položio stručni ispit

Sekretar Komisije:
Lidija Crnčević
Tel: 020/684-900
Email: ms@ms.gov.me