>

Rezultati sa polaganja stručnog ispita za rad u oblasti sporta održanog 9. jula 2020. godine

Datum objave: 15.07.2020 10:44 | Autor: Ministarstvo sporta i mladih

Ispis Štampaj stranicu


1. 01-1050209-610/20-460 – kandidat je položio stručni ispit

2. 01-1050209-610/20-1011 - popravni (Nacionalni propisi u oblasti sporta i Međunarodni propisi u oblasti sporta )

3. 01-1050209-610/20-979 – popravni (Međunarodni propisi u oblasti sporta)

4. 01-1050209-610/20-461 - kandidat je položio stručni ispit

5. 01-1050209-610/20-1120 - kandidat je položio stručni ispit

6. 01-1050209-610/20–462 - kandidat je položio stručni ispit

7. 01-1050209-610/20-932 - kandidat je položio stručni ispit

8. 01-1050209-610/20-978 - kandidat je položio stručni ispit

9. 01-1050209-610/20-931 - kandidat je položio stručni ispit

10. 01-1050209-610/20-744 - kandidat je položio stručni ispit

11. 01-1050209-610/20-930 - kandidat je položio stručni ispit

12. 01-1050209-610/20-745 - kandidat je položio stručni ispit

13. 01-1050209-610/20-933 - kandidat je položio stručni ispit

14. 01-1050209-610/20-806 - kandidat je položio stručni ispit

15. 01-1050209-610/20-382 - kandidat je položio stručni ispit

16. 01-1050209-610/20-926 - kandidat je položio stručni ispit

17. 01-1050209-610/20-741 – popravni (Nacionalni propisi u oblasti sporta i Međunarodni propisi u oblasti sporta )

18. 01-1050209-610/20-967 - kandidat je položio stručni ispit

19. 01-1050209-610/20-743 - kandidat je položio stručni ispit

20. 01-1050209-610/20-578 - kandidat nije položio stručni ispit

21. 01-1050209-610/20-778 - kandidat je položio stručni ispit


Sekretar Komisije
Lidija Crnčević
Tel: 020/684-900
Email: ms@ms.gov.me