Manja slova Veća slova RSS
>

Pregled aktivnosti Direktorata za mlade

Pregled aktivnosti Direktorata za mlade za period decembar 2016- 2017 godina.

Datum objave: 27.02.2017 11:27 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljenje obalnim područjem 11.01.2017godina


 Na Savjetu je predstavljena Strategija za mlade 2017-2021 i usklađenost ciljeva Strategije za mlade sa ciljevima Strategije održivog razvoja.

Odabir Sekretarijata za Regionalnu kancelariju za saradnju mladih 27-28.01. 2017 godina,

Prioritetna tema sastanka bila je odabir Generalnog sekretara koji će upravljati Regionalnom kancelarijim za saradnju mladih. 
Pored toga, definisan je i javni poziv za zamjenika Generalnog sekretara i zaposlenih u budućoj Kancelariji.

Posjete opštinama

Tivat 03.02.2017 godine, 

Predstavnici Ministartsva sporta- Direktorata za mlade bili su u zvaničnoj posjeti opštini Tivat i posjetili prostorije Omladinskog kluba gdje je organizovan okrugli sto na temu “Umrežavanje omladinskih klubova u Crnoj Gori”.
 
Mojkovac 08.02.2017 godine

Predstavnici Ministarstva sporta- Direktorata za mlade posjetili su opštinu Mojkovac gdje su imali priliku da o lokalnoj omladinskoj politici razgovaraju sa Predsjednikom opštine, predstavnicima nevladinih organizacija čiji je projekat “Unapređenje uslova za nastavak aktivnosti na razvoju omladinskog aktivizma na lokalnom nivou” podržalo Ministarstvo sporta. Tog dana Ministar sporta otvorio je i Omladinski klub u ovom gradu u cilju stvaranja uslova za kvalitetno sprovođenje lokalne omladinske politike.

Berane 08.02.2017 godine,

Predstavnici Ministarstva sporta- Direktorata za mlade posjetili su opštinu Berane i o lokalnoj omladinskoj politici, kao i o aktivnostima omladinskog kluba razgovarali sa Predsjednikom opštine i predstavnicima Omladinskog kluba Berane čiji je projekat “MEet the leader” podržan od strane Ministarstva sporta. Nakon toga predstavnici Ministarstva posjetili su prostorije Omladinskog kluba, kao i sportski objekat u izgradnji. 

 Otvaranje Omladinskog centra u Podgorici 10.02.2017 godine

 Ministarstvo sporta je u partnerstvu sa Glavnim gradom i Sistemom Ujedinjenih nacija otvorilo Omladinski centar u Podgorici. U okviru centra otvorena je i UNICEF Laboratoriju inovacija „KREAKTIVATOR“, gdje mladi svojim idejama i rješenjima na kreativan i inovativan način uz podršku mentora mogu da doprinesu unapređenju zajednice u kojoj žive. U periodu testiranja rada Omladinskim centrom upravlja Centar za mlade- Proactive. Pored navedenog, 4.jula 2017. godine, planirano je i otvaranje lokalne kancelarije koja će biti sastavni dio Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Pomenuta lokalna kancelarija će biti smještena u Omladinskom centru u Podgorici.


Sastanak sa predstavnicima Zavoda za statistiku (MONSTAT) 20.02. 2017 godine

Predstavnici Direktorata za mlade sastali su se sa predstavnicima Zavoda za statistiku. Na tom sastanku se razgovaralo o daljim koracima praćenja indikatora u okviru Strategije za mlade 2017- 2021.


Sastanak u Omladinskom centru sa predstavnicima omladinskih nevladinih organizacija 23.02.2017 godine

Predstavnici Direktorata za mlade sastali su se sa predstavnicima nevladinih organizacija u Omladinskom centru u Podgorici. Ovo je bila prilika da se nevladine organizacije upoznaju sa planovima Direktorata na polju omladinske politike, ali i da čuju više o tome na koji način će moći da koriste Omladinski centar. Ideju o tome na koji način je zamišljeno funkcionisanje rada Omladinskog centra predstavio je Centar za mlade- Proactive, koji u periodu testiranja rada i upravlja Omladinskim centrom.

Drugi sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija u Omladinskom centru- 03.03.2017. godine

Predstavnici Ministarstva sporta- Direktorata za mlade sastali su se sa predstavnicima nevladinih organizacija u Omladinskom centru u Podgorici. Glavni cilj sastanka, koji je vodio Centar za mlade- Proactive, bio je prikupljanje prijedloga od organizacija i predstavnika Direktorata za mlade o okvirnoj listi aktivnosti koje će sprovoditi u prostorijama Centra, kao i o načinu funkcionisanja i budućim planovima ovog Centra. Na osnovu dobijenih prijedloga kreirani su okvirni principi i procedure za funkcionisanje Omladinskog centra u periodu testiranja. 

Treći sastanak Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)- 20-23.03.2017. godine

Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica prisustvovao je u Berlinu trećem sastanku Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO). Glavni dio ovog sastanka bila je priprema javnog konkursa za izbor zamjenika generalnog sekretara RYCO.

Promocija programa za osnaživanje adolescenata i jačanje njihove participacije "Sebi želim"- 25.03.2017. godine

Ministar sporta Nikola Janović je u subotu 25.marta 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću učestvovao u završnoj promociji programa za osnaživanje adolescenata i jačanje njihove participacije "Sebi želim". Na ovom događaju Ministar Janović je govorio o značaju socio-emocionalnih vještina za uspjeh u životu i sa mladima podijelio iskustva vezana za dugogodišnju sportsku karijeru.

Konferencija "Šezdeset godina od Rimskih ugovora: dalji put Evrope - 27.03. 2017. godine

Predstavnici Ministarstva sporta- Direktorata za mlade prisustvovali su konferenciji koju je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ambasadom Italije i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori. Cilj konferencije bio je sagledavanje značaja Rimskih ugovora za razvoj ideje ujedinjene Evrope, kao i razmjena mišljenja o budućnosti politike proširenja Evropske unije i izazovima sa kojima se Unija suočava.

Zasijedanje Evropskog koordinacionog odbora za mlade "CDEJ"- 27-29.03. 2017. godine

Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica prisustvovao je u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti redovnom zasijedanju Evropskog koordinacionog odbora za mlade "CDEJ" koji okuplja predstavnike ministarstava zadužene za oblast mladih iz svih zemalja članica Savjeta Evrope. 

Panel diskusija "Dosadašnji rezultati u procesu osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)"- 31.03.2017. godine

Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica učestvovao je u panel diskusiji "Dosadašnji rezultati u procesu osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih" na kojoj je govorio o procesu formiranja ove Kancelarije, načinu funkcionisanja i narednim aktivnostima koje su planirane u okviru ovog programa regionalne saradnje.

Konferencija “Volonterizam i mladi”- 06.04. 2017. godine

Predstavnici Ministarstva sporta- Direktorata za mlade prisustvovali su konferenciji “Volonterizam i mladi” koju je organizovalo NVU “Djeca Crne Gore”. Cilj ove konferencije bio je predstavljanje djelokruga rada Direktorata za mlade, promovisanje značaja volonterizma kod mladih, kao i predstavljanje primjera dobre prakse u ovoj oblasti. 

Konferencija “Kako do djelotvornog obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo – dileme i rješenja”- 10.04.2017. godine

Predstavnici Ministarstva sporta- Direktorata za mlade prisustvovali su konferenciji “Kako do djelotvornog obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo – dileme i rješenja” koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta Obrazovanjem za ljudska prava. Cilj konferencije bio je da se kroz konstruktivnu, stručnu i argumentovanu diskusiju i dijalog između različitih aktera društva, predstavnika institucija koje kreiraju i sprovode politike sistemskog obrazovanja mladih, prije svega na polju građanskog obrazovanja, analiziraju učinci ovog predmeta, te mapiraju mogućnosti saradnje između neformalnog i formalnog sistema u unaprijeđenju političke pismenosti i participacije, građanske odgovornosti, razumijevanju i poštovanju ljudskih prava i ulaganju u nenasilne pristupe životu i razvoju društva.

Posjeta opštini Pljevlja- 12.04.2017. godine

Ministar sporta Nikola Janović i generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica posjetili su opštinu Pljevlja i sa predsjednikom Opštine Mirkom Đačićem između ostalih tema razgovarali i o omladinskoj politici u Crnoj Gori, kreiranju opštinske strategije za mlade, kao i o sprovođenju omladinske politike u opštini Pljevlja. Nakon obilaska osnovne i srednje škole u Pljevljima, Ministar i Generalni direktor su radnu posjetu zavšili obilaskom tamošnjeg Omladinskog kluba gdje su sa mladima razgovarali o njihovim potrebama i unaprjeđivanju omladinske politike.
Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica obavijestio je predstavnike omladinskih organizacija da je Ministarstvo sporta raspisalo Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2017. godini i pozvao ih da pošalju prijedloge projekata. 

Obilježavanje 5. maja Evropskog dana samostalnog življenja - 05.05.2017. godine

Predstavnica Direktorata za mlade prisustvovala je obilježavanju 5. maja Evropskog dana samostalnog življenja u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Cilj ovog događaja je promocija samostalnog života, i njegovih principa, zalaganje za servise podrške, pristupačan prevoz i okruženje, odnosno deinstitucionalizaciju i mogućnost samostalnog donošenja odluka od strane osoba sa invaliditetom.

Konferencija “Budućnost rada”- 05.05.2017. godine 

Predstavnik Direktorata za mlade prisustvovao je konferenciji “Budućnost rada” koju su organizovali Međunarodna organizacija rada i Socijalni savjet Crne Gore. Cilj ove konferencije je otvaranje dijaloga o dolazećim trendovima na tržištu rada i budućim perspektivama u oblasti rada, kao i dostojanstvenom zapošljavanju mladih.

Konferencija "Crnogorski obrazovni sistem: od teorijskog do praktičnog znanja i sticanja vještina"- 09.05.2017. godine

Predstavnica Direktorata za mlade govorila je o aktivnostima na polju omladinske politike na konferenciji "Crnogorski obrazovni sistem: od teorijskog do praktičnog znanja i sticanja vještina" , održane 9. maja 2017. godine u Baru u organizaciji Art Communications iz Podgorice u saradnji sa partnerima. 

Završna konferencija projekta “Mladi protiv korupcije”- 11.05.2017. godine

Predstavnik Direktorata za mlade učestvovao je na završnoj konferenciji projekta “Mladi protiv korupcije” koju je organizovala NVO “Građanski kreativni centar”- Cetinje. Cilj ove konferencije je zagovaranje transparentnosti procesa izbora članova Savjeta za mlade u Prijestonici.

Unija mladih preduzetnika - 18.05.2017. godine 

Predstavnici Direktorata za mlade sastali su se predstavnicima Unije mladih preduzetnika u cilju uspostavljanja saradnje i razmjenjivanja planova na polju omladinske politike.

Youth Speak Forum - 19.05.2017. godine

Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica učestvovao je na Youth Speak Forumu koji je organizovalo Udruženje studenata ekonomije i menadžmenta Crne Gore - AIESEC. Generalni direktor je na Forumu govorio o politikama za mlade u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Zakon o mladima i Strategiju za mlade 2017-2021, kao i o mogućnostima za mlade u okviru Regionalne kancelarija za saradnju mladih i otvorenih omladinskih klubova i centara.

Sastanak sa predstavnicima NVO Forum mladi i neformalna edukacija - 29.05.2017. godine

Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica sastao se predstavnicima NVO Forum mladi i neformalna edukacija u cilju unapređenja saradnje Ministarstva sporta i civilnog sektora u oblasti omladinske politike, profesionalizaciji servisa za mlade, kao i promociji ljudskih prava.

Gim Fest - 29.05.2017. godine

Predstavnica Direktorata za mlade prisustvovala je svečanom otvaranju tradicionalnog Gim Festa na Cetinju koja povezuje učenike, profesore, građane i institucije, kako na Cetinju, tako i na nacionalnom nivou. Predstavnica Direktorata za mlade je govorila o značaju omladinske politike u Crnoj Gori i pohvalila održavanje ove manifestacije koja se održava šestu godinu za redom, a koja ne samo da pomaže lokalnoj zajednici, već i unapređuje aktivizam mladih u opštini Cetinje. Ovogodišnji Gim fest biće organizovan od 29.05. do 31.05. Sva sredstva prikupljena tokom manifestacije, biće usmjerena na sanaciju sportske sale JU Gimnazija na Cetinju.

Održani sastanci sa međunarodnim partnerima :

• Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori

• Fondacija Konrad Adenauer

• Američka ambasada