Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Омладинска политика на националном и локалном нивоу

Омладинска политика на националном и локалном нивоу

Датум објаве: 28.02.2017 11:18 | Аутор: Министарство спорта

Испис Штампај страницу


Закон о младима


Закон о младима заснива се, између осталих смјерница, на анализи правне тековине ЕУ, посебно у областима међусекторске сарадње, омладинске политике засноване на истраживањима, учешц́а младих, омладинског рада и неформалног образовања.
Закон о младима дефинише начин креирања, спровођења и прац́ења како националне, тако и локалне омладинске политике. Поред тога, закон третира механизме учешц́а младих у друштвеном животу и одлучивању, сарадњу са омладинским организацијама, омладински рад, као и информисање младих. Закон дефинише начине успостављања и функционисања националног Савјета за младе, омладинских савјета на локалном нивоу и локалних канцеларија за младе. Овај закон, који се креира на партиципативан и транспарентан начин, како би подстакао даљи развој омладинске политике на координисан начин, заснован је на јасним правним основама, дефинисаним и усаглашеним моделима, који ц́е бити једнако примјењиви на свим нивоима власти. Приједлог овог документа усвојен је на сједници Владе 25. јуна 2015. године, након чега је усвојен и у Скупштини Црне Горе 28.јуна 2016. године. Припремљен је и подзаконски акт - Правилник о начину, поступку и критеријумима за додјелу средстава омладинским организацијама и контролу над реализацијом програма и пројеката.

Израда нове Стратегије за младе 2017-2021

Реализација овог пројекта започета је 2014. године истраживањем у циљу идентификовања потреба младих у Црној Гори, као и анализом утицаја који је остварен реализацијом претходног Националног плана акције за младе (НПАМ 2006-2011). Резултати ове ситуационе анализе представљали су полазну тачку у креирању нове петогодишње Стратегије за младе, самим тим и омладинске политике у Црној Гори, а све у складу са стандардима европске омладинске политике. Овом Стратегијом је постављен стратешки оквир за унапређење положаја младих у Црној Гори и утврђене су надлежности субјеката омладинске политике, дугорочни циљеви и активности, као и финансијске, административне и друге мјере за њихово остваривање. Нови стратешки оквир јасно позиционира младе као питање од значаја за Црну Гору и холистичким приступом предвиђа међусекторску и међуресорну сарадњу актера омладинске политике. Стратегија за младе 2017-2021 је документ који младе позиционира не само као субјекте омладинске политике већ и као актере који су одговорни за планирање, реализацију, мониторинг и евалуацију исте. У складу са Законом о младима, омладинска политика, а самим тим и Национална стратегија за младе, заснива се на начелима једнакости, волонтеризма, солидарности, добровољности, партнерства, способности и научним сазнањима. Као стратешки циљеви у области развоја омладинске политике дефинисани су: отклањање баријера за приступ тржишту рада, подршка развоју предузетништва младих, смањење неактивности младих, подршка развоју неформалног учења, повећање мобилности младих, унапређење квалитета културних садржаја за младе, као и унапређење оквира за спровођење Стратегије. Уз Стратегију је усвојен и Акциони план за 2017. годину са детаљно одређеним мјерама, активностима и њиховим носиоцима. У циљу унапређења статистике и обједињавања података за младе Министарство спорта- Директорат за младе је са Заводом за статистику (МОНСТАТ) дефинисао индикаторе у оквиру Стратегије за младе 2017-2021 и надлежне ресоре који ће их пратити. 
Стратегија за младе 2017-2021 је усвојена на сједници Владе 29. септембра 2016. године. Како би се младима и доносиоцима одлука приближили законодавни и стратешки оквир за спровођење омладинске политике у Црној Гори, Управа за младе и спорт је у сарадњи са невладином организацијом ФОРУМ МНЕ припремила Водич за младе о Закону о младима , Водич за младе о Националној стратегији за младе 2017- 2021 и Водич за доносиоце одлука о Закону о младима и Националној стратегији за младе 2017-2

Омладинска политика на локалном нивоу 

Јединице локалне самоуправе одговорне су за креирање и спровођење омладинске политике на локалном нивоу и неопходно је да осигуравају услове за њено спровођење. Према Закону о младима, за остваривање омладинске политике поред Националне стратегије доносе се и општинске стратегије за младе. Њима се утврђују циљеви, мјере и активности омладинске политике на општинском нивоу, ради оставривања интереса младих. Општинску стратегију доноси надлежни орган локалне самоуправе, у складу са Националном стратегијом за младе и то за период од четири године. Поред општинске стратегије, надлежни орган локалне самоуправе доноси и годишњи план остваривања општинске стратегије којим се дефинишу стратешки циљеви и планиране активности у областима које су истраживањем потреба препознате као приоритетне.

Ради координације, планирања и спровођења омладинске политке, општинске стратегије, сарадње надлежних органа општине са осталим субјектима омладинске политике, општина може организовати и посебну организациону јединицу за младе (Канцеларија за младе). Поред наведеног, општина образује и Локални савјет за младе као независно и савјетодавно тијело који чине представници органа општине надлежног за омладинску политику, омладинских организација, организација за младе и других облика организовања младих, као и стручњаци за област омладинске политике.

Такође, један од главних циљева Националне стратегије, али и општинских стратегија за младе за квалитетно спровођење омладинске политике на локалном нивоу јесте и постојање омладинских клубова и центара као кључних инфраструктурних механизама за унапређење учешћа младих, развој животних вјештина, неформално образовање, интеркултурално учење и социјалну инклузију. Министарство спорта- Директорат за младе је заједно са партнерима отворило омладинске клубове у Пљевљима, Тивту, Мојковцу и Беранама. На иницијативу младих у сарадњи са бизнис сектором и општинама отворени су омладински клубови и у Рожајама, Андријевици, Никшићу, Котору и на Цетињу.

У фебруару 2017. године Министарство спорта, у сарадњи са Главним градом и Системом Уједињених нација, отворило је и први Омладински центар у Подгорици. Омладински центар је прије свега сервис за младе. Прилагођен је свим младима и представља простор у коме млади стичу нова сазнања, представљају продукте свог рада и реализују различите активности. Он је спона између младих, са једне стране, и институција (Владиних и невладиних) са друге, односно програма и других могућности које су младима на располагању. Центар ће бити мјесто за окупљање младих, креативно изражавање и промоцију њиховог стваралаштва, приступ информацијама, али и мјесто за различите догађаје, промоције, трибине, радионице, изложбе, перформансе и друге активности које ће креирати сами млади.

У склопу овог центра, Министарство спорта је у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ отворило и Лабораторију иновација „КРЕАКТИВАТОР“, гдје млади својим идејама и рјешењима на креативан и иновативан начин уз подршку ментора могу да допринесу унапређењу заједнице у којој живе.