Manja slova Veća slova RSS
>

Regionalna saradnja i kampanje Direktorata za mlade

Regionalna saradnja i kampanje Direktorata za mlade

Datum objave: 28.02.2017 13:30 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicuKampanje

Saradnja na polju omladinske politike sa Savjetom Evrope tj. Direktoratom za demokratsko građanstvo i učešće (Sektor mladih) se u prethodnom periodu odnosila na realizaciju kampanje o ljudskim pravima Suzbijanje govora mržnje na internetu koju je 2012. godine inicirao Savjet Evrope, i koja se trenutno sprovodi u više od 40 zemalja Evrope, a u kampanju se uključio i Meksiko. U Crnoj Gori kampanju koordiniše i sprovodi Ministarstvo sporta- Direktorat za mlade u saradnji sa nevladinim organizacijama. U periodu od 2014. do kraja 2016. godine u okviru ove kampanje realizovane su aktivnosti poput „Regionalni autobus protiv suzbijanja govora mržnje na internetu“ u kom su volonteri iz 5 (Crna Gora, Srbija, Mađarska, Slovenija, Slovačka) putovali zajedno od zemlje do zemlje u brendiranom autobusu i promovisali kampanju, a u Crnoj Gori posjetili su Podgoricu i Cetinje. U okviru iste kampanje preveden je i Priručnik za suzbijanje govora mržnje „Bookmarks“ koji je objavio Savjet Evrope, dok je isti preveden i na crnogorski jezik. Priručnik će se koristiti u obuci trenera koji će stečeno znanje prenositi (u školama, na fakultetima, radionicama, obukama, okruglim stolovima, kroz javna pojavljivanja), ali i kreirati/sprovoditi nove aktivnosti u cilju suzbijanja govora mržnje. Pored pomenutih aktivnosti, realizovani su i projekti „No Hate Online, No Hate Offline“, „NO HATE ugao“, “We choose non-violence”, “Prevencija radikalizma kod mladih u Crnoj Gori kroz omladinski rad” i drugi. U pomenutom periodu organizovani su i brojni seminari, obuke, okrugi stolovi, konferencije, promocije, urađene brošure, promo materijal i snimljeno nekoliko video spotova. 

Od 2014. do 2016. u partnerstvu sa Sistemom Ujedinjenih nacija realizovana je kampanja Sebi želim. Cilj kampanje je da pomogne mladim ljudima u Crnoj Gori u kreiranju plana ličnog razvoja, ostvarenja svojih aspiracija i ciljeva kroz mentorstvo i informisanje o mogućnostima za ostvarenje istih. Kroz ovu kampanju učesnici (mladi od 15 do 19 godina) dobili su priliku da razviju socio-emocionalne vještine koje su im potrebne za lični razvoj i ostvarenje uspjeha u školi, na fakultetu, u odabiru profesije, u nalaženju posla, u odnosima sa vršnjacima i drugim ljudima. Projekat je započet motivacionim govorima samih mladih iz Crne Gore koji su uspješni u svojim poslovima, ili su uspjeli da izgrade sopstveni biznis, a koji su ovako dobili priliku da svoje znanje i iskustvo prenesu vršnjacima. Nakon motivacionih govora, mladi su imali priliku da se prijave za učešće na ljetnjem kampu na kom su uz pomoć mentora razgovarali o svojim aspiracijama i načinu kako ih ostvariti. U okviru pomenute kampanje kreiran je i sajt Sebi želim koji mladima pruža informacije o omladinskoj politici, mogućnostima koje se otvaraju za njih, kao i informacije o novim programima i stipendijama za mlade koji postoje u Crnoj Gori, ali i van njenih granica.
 
Regionalna saradnja

Regionalna kancelarija za saradnju mladih- RYCO

Proces uspostavljanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih zvanično je postao dio Berlinskog procesa potpisivanjem "Zajedničke deklaracije o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana" (Regional Youth Cooperation Office- RYCO) koja je potpisana na Bečom samitu 27. avgusta 2015. godine od strane premijera Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore. Nakon potpisivanja Deklaracije radna grupa koju su činili predstavnici vlada i civilnog sektora pripremila je Sporazum i Statut Regionalne kancelarije za saradnju mladih koji je potpisan 4. Jula 2016. godine na samitu lidera zapadnog Balkana. Nakon potpisivanja Statuta i Sporazuma, uslijedila je ratifikacija Zakona o potvrđivanju, koji je utvrđen na sjednici Vlade, nakon čega slijedi usvajanje u Skupštini. 
Crnu Goru u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih predstavlja Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica, dok mlade Crne Gore predstavlja Dimitrije Jovićević.
Ova kancelarija, sa sjedištem u Tirani, će imati za cilj uspostavljanje političke i institucionalne povezanosti mladih u regionu, kao i pomirenje i saradnju mladih. Ona će takođe otvoriti mogućnosti za brojne razmjene u clju sticanja novih iskustava i usavršavanja u oblasti obrazovanja, kreiranje zajedničkih projekata i programa koji će doprinijeti i samom unapređenju kvaliteta života mladih, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama osnivačima RYCO.

Za par mjeseci planirano je otvaranje lokalne kancelarije koja će biti sastavni dio Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Pomenuta lokalna kancelarija će biti smještena u Omladinskom centru u Podgorici.

Participacija u tijelima Savjeta Evrope

Ministarstvo sporta ima predstavnika u tijelu Savjeta Evrope „CDEJ“ što predstavlja tijelo koje čine predstavnici institucija koje se bave pitanjima mladih u okviru zemalja članica SE. Predstavnici ovog tijela sastaju se dva puta godišnje kako bi razgovarali o sprovođenju omladinske politike u zemljama članicama i donosili odluke o raspodjeli sredstava za realizaciju aktivnosti za mlade, kao i o prioritetnim oblastima u okviru SE. Nakon sastanka predstavnika institucija, slijedi sastanak sa predstavnicima organizacija za mlade koji čine savjetodavno tijelo SE. Na ovom sastanku predstavnicima organizacija za mlade iznose se odluke koje su donesene na ranijem sastanku i eventualna obrazloženja za donošenje istih.
Pored pomenutog, Ministarstvo ima i korespodenta u Evropskom centru znanja za omladinsku politiku (EKCYP) kojim koordiniše Partnerski program Evropske komisije i Savjeta Evrope (Partnership CoE-EU). Uloga svakog korespodenta je da izvještava o omladinskoj politici u matičnoj zemlji. Dobijene informacije objavljuju se na portalu pomenutog Partnerskog programa.