Manja slova Veća slova RSS
>

Javni konkurs-Pokreni se zajedno za mlade

Javni konkurs-Pokreni se zajedno za mlade
Datum objave: 14.05.2018 09:37 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta objavljuje JAVNI KONKURS „Pokreni se- zajedno za mlade“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima društvene brige o mladima i razvoju civilnog društva i volonterizma Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u sprovođenju projekata za mlade da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o mladima i Strategijom za mlade 2017-2021 u oblastima društvene brige o mladima i razvoju civilnog društva i volonterizma.

Ovdje možete preuzeti  Javni konkurs-Pokreni se zajedno za mlade  i prijavni obrazac.