>

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija za izradu Nacrta zakona o sportu

Datum objave: 14.06.2017 10:06 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Broj: 01-1668/1
Podgorica, 14. jun 2017. godine


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) ministar sporta donosi


ODLUKU
o izboru kandidata nevladinih organizacija koji će biti član Radne grupe za izradu 
Nacrta zakona o sportu


1. Veselin Piletić, predložen od strane nevladinih organizacija
 Borilački klub
 Progres Plus
 Prijatelji Vraneša
 Centar za razvoj fizičke kulture Duklja
 Centar za razvoj borilačkih sportova Crne Gore
 Droga test
 Zračak svjetlosti
 Centar za unaprijeđenje Džudo sporta
 Udruženje samohranih majki, rodnoravnopravne ka evropskim integracijama
 Udruženje lica sa oštećenim ekstremitetima
 Ljepota i sport
 Za bolje sjutra
 Stop droga
 Balkanska organizacija za obrazovanje djece samohranih roditelja
 HELP hendikepiranim licima u evropske integracije
 Žaba
 Savez žena invalida Crne Gore
 Udruženje kondicionih trenera Crne Gore
 Sport Press Pg
 Bis sport klub
 Asocijacija sportskih novinara sportista i sportskih radnika Jugoistočne Evrope u borbi protiv dopinga i nasilja u sportu
 Korak ispred
 Centar za razvoj sportskih talenata
 Đakomo Adriatic
 Primorski trag
 Glasnici nade
 Šansa
 Reforma
 Centar kreativnih vještina
 Zavičaj
izabran je za kandidata nevladinih organizacija koji će biti član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sportu.

Obrazloženje

Ministarstvo sporta je uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sportu, koji je objavljen na internet stranici Ministarstva sporta dana 31. maja 2017. godine.

Ministarstvu sporta je blagovremeno dostavljen predlog nevladinih organizacija: Borilački klub; Progres Plus, Prijatelji Vraneša; Centar za razvoj fizičke kulture Duklja; Centar za razvoj borilačkih sportova Crne Gore; Droga test; Zračak svjetlosti; Centar za unaprijeđenje Džudo sporta; Udruženje samohranih majki, rodnoravnopravne ka evropskim integracijama; Udruženje lica sa oštećenim ekstremitetima; Ljepota i sport; Za bolje sjutra; Stop droga; Balkanska organizacija za obrazovanje djece samohranih roditelja; HELP hendikepiranim licima u evropske integracije; Žaba; Savez žena invalida Crne Gore; Udruženje kondicionih trenera Crne Gore; Sport Press Pg; Bis sport klub; Asocijacija sportskih novinara sportista i sportskih radnika Jugoistočne Evrope u borbi protiv dopinga i nasilja u sportu; Korak ispred; Centar za razvoj sportskih talenata; Đakomo Adriatic; Primorski trag; Glasnici nade; Šansa; Reforma; Centar kreativnih vještina; i Zavičaj, za kandidata Veselina Piletića.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da nevladine organizacije: Borilački klub; Progres Plus; Prijatelji Vraneša; Centar za razvoj fizičke kulture Duklja; Centar za razvoj borilačkih sportova Crne Gore; Droga test; Zračak svjetlosti; Centar za unaprijeđenje Džudo sporta; Udruženje samohranih majki, rodnoravnopravne ka evropskim integracijama; Udruženje lica sa oštećenim ekstremitetima; Ljepota i sport; Za bolje sjutra; Stop droga; Balkanska organizacija za obrazovanje djece samohranih roditelja; HELP hendikepiranim licima u evropske integracije; Žaba; i Savez žena invalida Crne Gore nisu dostavile potpunu dokumentaciju u smislu čl. 10 i 12 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

U skladu sa čl. 10 i 12 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, utvrđeno je da je za imenovanog dostavljena validna i potpuna dokumentacija od strane nevladinih organizacija: Udruženje kondicionih trenera Crne Gore; Sport Press Pg; Bis sport klub; Asocijacija sportskih novinara sportista i sportskih radnika Jugoistočne Evrope u borbi protiv dopinga i nasilja u sportu; Korak ispred; Centar za razvoj sportskih talenata; Đakomo Adriatic; Primorski trag; Glasnici nade; Šansa; Reforma; Centar kreativnih vještina; i Zavičaj.

Na osnovu prethodno navedenog Ministar sporta donosi odluku da će Veselin Piletić biti član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sportu.


MINISTAR
Nikola Janović