Tatjana Bulatović
Sekretarka Ministarstva sporta

Miloš Lalević
Generalni direktor direktorata za sport

mr Nenad Koprivica
Generalni direktor direktorata za mlade

Sandra Krivokapić
Šefica kabineta