Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
Министарство спорта и младих врши послове управе који се односе на: праћење и утврђивање стања у области спорта; припрему стратегија развоја и других мјера којима се креирају политике у области врхунског, рекреативног, дјечјег, школског и универзитетског спорта; промоцију Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност; унапређивање и спровођење Стратегије развоја спорта; иницирање и предузимање мјера у циљу унапређења стања у области спорта; развој врхунског спорта; подстицање и промоцију развоја спорта код дјеце, студената и особа са инвалидитетом; предузимање мјера за развој спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану; вођење регистра спортских организација и других евиденција у области спорта; оснивање и рад спортских организација; обављање спортске дјелатности од стране спортских организација; стручни рад у спорту; статус, права и обавезе спортиста; радно-правни статус спортиста и радника у спорту; стварање услова за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање спортских објеката; подстицање и праћење дјеловања Црногорског олимпијског комитета и националних спортских савеза; сарадњу са међународним спортским организацијама; сарадњу са спортским организацијама и институцијама ради праћења, унапређивања и подршке олимпијских иницијатива и програма; подизање свијести о значају бављења спортом у школском узрасту као значајном сегменту за здравље дјеце; унапређење спортске рекреације, промоцију и подстицање бављења спортом свих грађана; здравствену способност спортиста; креирање и унапређење омладинске политике; доношење стратегије и акционих планова и програма за младе; стварање и унапређење услова за рад омладинских сервиса; сарадњу са невладиним организацијама и другим субјектима у циљу унапређења омладинске политике; подстицање проактивног учешћа младих у креирању и спровођењу омладинске политике на државном и локалном нивоу; подстицање укључивања младих у неформално образовање; подстицање политике регионалне и међународне сарадње која се односи на младе; припрему предлога закона, других прописа и општих аката из области спорта и младих; управни надзор у областима за које је министарство основано; као и друге послове који су му одређени у надлежност.