Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
Министарство спорта врши послове управе који се односе на: праћење и утврђивање стања у области спорта; припрему стратегија развоја и других мјера којима се обликују политике у области врхунског, рекреативног школског и универзитетског спорта; иницирање и предузимање мјера у циљу унапријеђења стања у области спорта; статус, права и обавезе спортиста; радно-правни статус спортиста и радника у спорту; спортску активност лица са инвалидитетом; обављање спортске дјелатности од стране спортских организација и предузетника; унапређивање и спровођење Националног програма спорта; предузимање мјера за унапрјеђење и развој националних спортова, односно спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану кроз националне савезе; вођење регистра спортских организација и других евиденција у области спорта; оснивање и рад спортских организација; стварање услова за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктурних спортских објеката; подстицање и праћење дјеловања Црногорског олимпијског комитета и спортских савеза; сарадњу са међународним спортским организацијама; стручни рад у спорту; обезбјеђење материјалне основе за дјелатност спорта; сарадњу са организацијама и институцијама ради праћења, унапређивања и подршке олимпијских иницијатива и програма; развој и унапређивање спорта и физичке културе; подизање свијести о значају бављења спортом у школском узрасту као значајном сегменту за здравље; промоцију, развој и унапрјеђење омладинске политике на националном и локалном нивоу; сарадњу са невладиним организацијама, привредним друштвима, медијима, синдикатом и другим субјектима у циљу планирања, спровођења, евалуације и унапрјеђења омладинске политике; подстицање неформалног образовања младих; доношење стратегије и акционих планова и програма за младе; сарадњу са организацијама младих, као и удружењима при организовању међународних манифестација и скупова у Црној Гори; помоћ и сарадњу са организацијама и удружењима младих у њиховом раду и промовисање њихове политике; стварање услова организацијама и удружењима младих из Црне Горе да учествују на скуповима и манифестацијама у иностранству; подстицање политике међународне сарадње која се односи на младе; подстицање омладинске политике и сарадње, као и подршка раду канцеларије за младе на државном и локалном нивоу; управни надзор у областима за које је министарство основано; као и друге послове који су му одређени у надлежности