Manja slova Veća slova RSS
Kontakt osobe za saradnju sa NVO

Snežana Ivanović, Samostalmi savjetnik III -Direktorat za sport

Telefon: 020-684-901

email: snezana.ivanovic@ms.gov.me

Andrea Popović, Samostalni savjetnik III-Direktorat za mlade

Telefon: 020-684-902

email: andrea.popovic@ms.gov.meZakon o slobodi vjeroispovijesti

Saradnja sa NVO

01.10.2019.

Javni poziv za predstavnika/cu mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

Na osnovu člana 16 Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih, a u vezi sa članom 3 Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih od 4. jula 2016. godine,Ministarstvo sporta i mladih upućuje Javni poziv...

17.04.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Sportom do zdravih stilova života ”

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta, Ministarstva sporta i mladih, objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Sportom do zdravih stilova života”, br. 01-006-307/2019, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju...

17.04.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Aktivno za aktivne mlade”

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta, Ministarstva sporta i mladih, objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Sportom do zdravih stilova života”, br. 01-006-307/2019, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju...

01.03.2019.

Javni konkurs „Aktivno za aktivne mlade“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), čl. 2 i 3 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list CG", br. 080/18) i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima Ministarstva sporta i mladih objavljuje...

01.03.2019.

Javni konkurs „Sportom do zdravih stilova života”

a osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG br. 39/11 i 37/13) i člana 2 i 3 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (Sl.list CG br. 080/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (Sl.list CG. br. 14/18) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata /programa nevladinih organizacija u oblasti sporta Ministarstva sporta i mladih objavljuje...