>

Javni poziv Zainteresovanoj javnosti za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budž

Datum objave: 16.04.2019 10:45 | Autor: Ministarstvo sporta i mladih

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo sporta i mladih objavljuje:

Javni poziv

Zainteresovanoj javnosti za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2020. godini u oblasti sporta.
Organi, organizacije, udruženja i pojedinci mogu svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare na nacrt Sektorske analize za oblast sporta dostaviti Ministarstvu sporta i mladih elktronskim putem na e-mail: ms@ms.gov.me i martina.malic@ms.gov.me i u pisanom obliku na adresu Ministarstvo sporta i mladih, ul. Svetlane Kane Radević br 3, 81000 Podgorica. najkasnije do 03. maja 2019. godine.

Nacrt sektorske analize možete preuzeti ovdje.

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH