>

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Aktivno za aktivne mlade”

Datum objave: 17.04.2019 14:12 | Autor: Ministarstvo sporta i mladih

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima Ministarstva sporta i mladih objavljuje listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Aktivno za aktivne mlade”, br. 01-006-308/2019, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.


Nevladine organizacije koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu dužne su da u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 23. aprilom 2019. godine, otklone utvrđene nedostatke. U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u predviđenom roku, prijava se odbacuje.


Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, ul. Svetlane Kane Radević broj 3, 81000 Podgorica sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 01-006-308/2019 pod nazivom: „Aktivno za aktivne mlade”. 


Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju, možete preuzeti ovdje

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH