Manja slova Veća slova RSSU Direktoratu za mlade vrše se poslovi koji se odnose na kreiranje i unapređenje omladinske politike; saradnju sa nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju planiranja, sprovođenja, evaluacije i unapređenja omladinske politike; promociju, razvoj i unapređenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou; podsticanje uključivanja mladih u neformalno obrazovanje; donošenje strategije i akcionih planova i programa za mlade; saradnja sa organizacijama mladih kao i udruženjima pri organizovanju međunarodnih manifestacija i skupova u Crnoj Gori; stvaranje i unapređenje uslova za rad omladinskih servisa; pomoć i saradnju sa organizacijama i udruženjima mladih u njihovom radu; stvaranje uslova organizacijama i udruženjima mladih iz Crne Gore da učestvuju na skupovima i manifestacijama u inostranstvu.