Manja slova Veća slova RSSU Odjeljenje za međunarodnu saradnju vrše se poslovi bilateralne i regionalne saradnje, saradnje sa međunarodnim institucijama u Crnoj Gori, kao i učešće u radu međunarodnih tijela u oblasti sportske i omladinske politike, promocija i korišćenje međunarodnih programa i fondova; praćenje standarda u sporovođenju nacionalnih politika i upodobljavanje istih sa međunarodnim standardima u oblasti sporta i mladih; stručne podrške u vezi sa aktivnostima koje se realizuju u okviru međunarodnih projekata sa međunarodnim organizacijama, regionalnim organizacijama u oblasti sporta, kao i poslovima u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji;praćenja realizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih, bilateralnih i donatorskih organizacija; pripreme i učešća na međunarodnim konferencijama, seminarima i skupovima iz oblasti sporta i mladih;