Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
У Служби за опште послове и финансије врше се послови који се односе на: праћење закона и других прописа који се односе на државне службенике и намјештенике; припремање општих аката Министарства и појединачних аката којима се утврдјују права, обавезе и одговорност запослених у Министарству; сарадња са Управом за кадрове у вези са: запошљавањем, оцјењивањем, напредовањем, стручним усавршавањем, обуком запослених, оспособљавање приправника за самостално вршење послова; вођење јединствене кадровске евиденције и других евиденција из области рада; припремање изјашњења Управном суду на тужбе службеника и намјештеника и поступа по пресудама донијетим у управном спору; израду и реализацију Буџета Министарства; израду финансијског плана; благовремено и намјенско коришћење средстава за намјене предвиђене Буџетом и финансијским планом; споровођење поступка јавних набавки за потребе Министарства, водјење пословних књига, периодичних обрачуна и завршних рачуна, израду финансијских исказа и достављање података трезору; припрему обрачунских листа за обрачун зарада и других примања Министарства; благајничко пословање и друге финансијско-рачуноводствене послове; примање, распоређивање, евидентирање и достављање аката у рад и њихово отпремање; архивирање предмета; фотокопирање и умножавање; требовање канцеларијског материјала; и друге помоћне послове.