Manja slova Veća slova RSSU Direktoratu za sport vrše se poslovi koji se odnose na: status, prava i obaveze sportista; radno-pravni status sportista i radnika u sportu; sportsku aktivnost lica sa invaliditetom; brigu o sportistima; unapređenje i sprovođenje Nacionalnog programa sporta; osnivanje i rad sportskih organizacija; stvaranje uslova za rad i održavanje sportskih objekata; podsticanje aktivnosti Saveza i Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao i sprovođenje neophodne finansijske kontrole u istim; stručni poslovi u sportu; obezbjeđenje materijalne osnove za djelatnost u sportu; saradnja sa institucijama i organizacijama radi praćenja, unapređenja i podrške olimpijskih inicijativa i programa; praćenja i utvrđivanja stanja u oblasti sporta, pripremu strategije razvoja i drugih mjera kojima se oblikuju politike u oblasti vrhunskog, rekreativnog školskog i univerziteteskog sporta, vođenje evidencije u sportu; razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Crnoj Gori, administrativno-tehničke poslove za Savjet za sport i druge aktivnosti i djelatnosti.
U Direkciji za razvoj sporta vrše se poslovi koji se odnose na: status, prava i obaveze sportista; radno-pravni status sportista i radnika u sportu; sportsku aktivnost lica sa invaliditetom; brigu o sportistima; unapređenje i sprovođenje Nacionalnog programa sporta;praćenje i sprovođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu, vođenje Centralnog registra za sport, i brigu o sprovođenju zdravstene zaštite sportista.

U Direkciji za sportsku infrastrukturu vrše se poslovi predlaganja programskih rješenja; izrađivanja i praćenja normative za građenje sportskih objekata, praćenja međunarodnih standarda na planu izgradnje i opremanja objekata sportske infrastrukture; predlaganja normativa i standarda u skladu sa propisima u pogledu prostora i opreme u sportskim objektima, omogućavanje korišćenja sredstava iz javnih prihoda i međunarodnih fondova u dijelu poboljšanja postojećih i izgradnje novih sportskih objekata, pripremanja izvještaja o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekata sportske infrastrukture; izrade studija za razvoj sportske infrastrukture; vršenja neposrednog uvida u stanje objekata, prostora i opreme u kojima se odvijaju sportske djelatnosti.