Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
У Директорату за спорт врше се послови који се односе на: статус, права и обавезе спортиста; радно-правни статус спортиста и радника у спорту; спортску активност лица са инвалидитетом; бригу о спортистима; унапређење и спровођење Националног програма спорта; оснивање и рад спортских организација; стварање услова за рад и одржавање спортских објеката; подстицање активности Савеза и Црногорског олимпијског комитета, као и спровођење неопходне финансијске контроле у истим; стручни послови у спорту; обезбјеђење материјалне основе за дјелатност у спорту; сарадња са институцијама и организацијама ради праћења, унапређења и подршке олимпијских иницијатива и програма; праћења и утврђивања стања у области спорта, припрему стратегије развоја и других мјера којима се обликују политике у области врхунског, рекреативног школског и универзитетеског спорта, вођење евиденције у спорту; развој и унапређење спорта и физичке културе у Црној Гори, административно-техничке послове за Савјет за спорт и друге активности и дјелатности.
У Дирекцији за развој спорта врше се послови који се односе на: статус, права и обавезе спортиста; радно-правни статус спортиста и радника у спорту; спортску активност лица са инвалидитетом; бригу о спортистима; унапређење и спровођење Националног програма спорта;праћење и спровођење међународних конвенција против допинга у спорту, вођење Централног регистра за спорт, и бригу о спровођењу здравстене заштите спортиста.

У Дирекцији за спортску инфраструктуру врше се послови предлагања програмских рјешења; израђивања и праћења нормативе за грађење спортских објеката, праћења међународних стандарда на плану изградње и опремања објеката спортске инфраструктуре; предлагања норматива и стандарда у складу са прописима у погледу простора и опреме у спортским објектима, омогућавање коришћења средстава из јавних прихода и међународних фондова у дијелу побољшања постојећих и изградње нових спортских објеката, припремања извјештаја о реализацији програма изградње, реконструкције, адаптације и опремања објеката спортске инфраструктуре; израде студија за развој спортске инфраструктуре; вршења непосредног увида у стање објеката, простора и опреме у којима се одвијају спортске дјелатности.