Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
У Директорату за спорт врше се послови који се односе на: праћење и утврђивање стања у области спорта; предлагање и спровођење Стратегије развоја спорта у Црној Гори; предлагање и спровођење Плана реализације Стратегије; развој врхунског спорта; подстицање и промоција развоја спорта код дјеце, студената и особа са инвалидитетом; оснивање и рад спортских организација; вођење регистра спортских организација и других евиденција у области спорта; обављање спортске дјелатности од стране спортских организација; стручни рад у спорту; утврђивање статуса, права и обавеза спортиста; радно-правни статус спортиста и радника у спорту; припрема Програма обиљежавања Дана репрезентације Црне Горе; стварање услова за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање спортских објеката; подстицање и праћење дјеловања Црногорског олимпијског комитета, Параолимпијског комитета Црне Горе и националних спортских савеза; суфинансирање програма ЦОК-а и ПОК-а, као и репрезентативних програма националних спортских савеза спортова који су на програму Олимпијских и Параолимпијских игара и спортова који нијесу на програму Олимпијских игара, а признати су од стране МОК-а; припрема Програма за полагање стручног испита; сарадњу са спортским организацијама и институцијама ради праћења, унапређивања и подршке олимпијских иницијатива и програма; развој и унапређење спорта и физичке културе у Црној Гори; подизање свијести о значају бављења спортом у школском узрасту као значајном сегменту за здравље дјеце; унапређење спортске рекреације, промоцију и подстицање бављења спортом свих грађана; административно-техничке послове за рад Савјета за спорт и друге активности и дјелатности.

У Дирекцији за развој спорта врше се послови који се односе на: предлагање и спровођење Стратегије развоја спорта; предлагање и спровођење Плана реализације Стратегије; подстицање и промоција развоја спорта код дјеце, студената и особа са инвалидитетом; утврђивање статуса, права и обавеза спортиста; радно-правни статус спортиста и радника у спорту; оснивање и рад спортских организација; вођење регистра спортских организација и других евиденција у области спорта; обављање спортске дјелатности од стране спортских организација; подизање свијести о значају бављења спортом у школском узрасту као значајном сегменту за здравље дјеце; унапређење спортске рекреације, промоцију и подстицање бављења спортом свих грађана; брига о спровођењу здраствене заштите спортиста; суфинансирање програма спортских организација; спровођење поступка за провјеру испуњености услова за организацију значајних међународних такмичења у Црној Гори; утврђивање статуса спортисте са врхунским репрезентативним резултатом и перспективног спортисте; спровођење поступка за утврђивање права на спортску инвалиднину; утврђивање права на доживотну мјесечну накнаду по основу стеченог статуса спортисте са врхунским репрезентативним резултатом; утврђивање стипендије по основу стеченог статуса перспективни спортиста; спровођење поступка за додјелу премије.

У Дирекцији за спортску инфраструктуру врше се послови предлагања програмских рјешења; праћења норматива за грађење спортских објеката; праћења међународних стандарда на плану изградње и опремања објеката спортске инфраструктуре; провјера испуњености услова за финансирање или суфинансирање изградње, реконструкције, адаптације и опремања спортских објеката; праћење реализације пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из јавних прихода и међународних фондова; припремања извјештаја о реализацији програма изградње, реконструкције, адаптације и опремања објеката спортске инфраструктуре; израде студија за развој спортске инфраструктуре; вршења непосредног увида у стање објеката, простора и опреме у којима се одвијају спортске дјелатности.