Manja slova Veća slova RSSVijesti

06.06.2020.

Janović: Nastavljamo dinamičan razvoj sportske infrastrukture

Janović: Nastavljamo dinamičan razvoj sportske infrastrukture

Ministar sporta i mladih Nikola Janović danas je posjetio JU OŠ “Orjenski bataljon” i Dječiji dom “Mladost” u Bijeloj, u kojima je Ministarstvo na čijem je on čelu, adaptiralo sportske sale, za šta je uloženo oko 60 hiljada eura. Pored ulaganja u infrastrukturu, Ministarstvo sporta i mladih organizovalo je i promociju i podjelu Evropskih omladinskih kartica EYCA, kao i predavanje na temu “Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu” koje se održala u saradnji sa još tri resora: Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom javne uprave i Upravom policije. Danas je u posjeti Dječijem domu “Mladost” bio i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić....

04.06.2020.

Javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova

Na osnovu člana 85 Zakona o sportu („Službeni list CG“ 44/18), a u skladu sa Odlukom Ministarstva sporta i mladih broj 01-10701-002/20-486 od 28.05.2020. godine, Ministarstvo raspisuje...

02.06.2020.

Janović: Nastavljamo dinamičan razvoj sportske infrastrukture

Janović: Nastavljamo dinamičan razvoj sportske infrastrukture

Ministar sporta i mladih Nikola Janović danas je posjetio JU OŠ “Orjenski bataljon” i Dječiji dom “Mladost” u Bijeloj, u kojima je Ministarstvo na čijem je on čelu, adaptiralo sportske sale, za šta je uloženo oko 60 hiljada eura. Pored ulaganja u infrastrukturu, Ministarstvo sporta i mladih organizovalo je i promociju i podjelu Evropskih omladinskih kartica EYCA, kao i predavanje na temu “Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu” koje se održala u saradnji sa još tri resora: Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom javne uprave i Upravom policije. Danas je u posjeti Dječijem domu “Mladost” bio i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić...

27.05.2020.

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Konkursu „Unaprijedimo sport”

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG”, br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti sporta objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Konkursu br. 1050302-614/20-548 od 09. marta 2020. godine pod nazivom „Unaprijedimo sport” uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju...

27.05.2020.

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Mladi u fokusu”

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG”, br. 39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima na internet stranici Ministarstva sporta i mladih objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Mladi u fokusu”, br. 01-10605-614/20-542 od 09.03.2020.godine, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju...

27.05.2020.

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Šavniku

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje...

27.05.2020.

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Podgorici

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje...

27.05.2020.

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Plavu

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje...

27.05.2020.

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Petnjici

U skladu sa članom 26 Zakona o mladima (“Sl. list CG”, br. 25/19) i članom 5 Pravilnika o načinu funkcionisanja omladinskih servisa i obavljanju administrativno-tehničkih poslova potrebnih za njihovo funkcionisanje ("Sl. list CG", br. 09/20), Ministarstvo sporta i mladih raspisuje...