Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo sporta prvo koje je organizovalo konsultacije sa NVO: “Važan je kvalitet, a ne kvantitet projekata”

Ministarstvo sporta prvo koje je organizovalo konsultacije sa NVO: “Važan je kvalitet, a ne kvantitet  projekata”
Datum objave: 20.07.2017 15:06 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Direktorat za mlade prepoznao je nevladine organizacije kao važne aktere u sprovođenju omladinske politike, uključujući podsticanje volonterizma, motivacije, kao i zapošljavanja mladih- ocijenjeno je na konsultativnom sastanku sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti od interesa za mlade, a koji je Ministarstvo sporta uz podršku EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“ organizovalo povodom izrade prve sektorske analize kojom će se utvrditi prioritetne oblasti za finansiranje djelovanja NVO u 2018. –oj.

Komentari više od trideset prisutnih predstavnika NVO, odnosili su se na određivanje prioritetnih oblasti, preciziranje kriterijuma za raspodjelu finansijskih sredstava i drugim pojedinostima analize.

Generalni direktor Direltorata za mlade Nenad Koprivica izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Ministarstvo sporta prvo ministarstvo koje je organizovalo konsultativni sastanak sa predstavnicima NVO sektora povodom Sektorske analize. Koprivica je najavio nove konsultacije krajem godine u vezi sa izradom Akcionog plana za 2018. 

Ministarstvo sporta

Koordinator EU projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori Igor Vidaček, ocijenio je kvalitetnom raspravu na prvom konsultativnom sastanku, ističući da je to početak pozitivnog procesa koji će imati dobre pozitivne reperkusije, uključujući i medjuresorsku koordinaciju ministarstava

.
Na konsultacijama je zaključeno da je Konkursom potrebno finansirati projekte za mlade u oblastima u kojima ne postoje razvijeni sistemi programa i usluga, kao što su neformalno i mirovno obrazovanje, seksualno reproduktivno zdravlje, omladinski rad, preduzetništvo mladih, jačanja ličnog integriteta, informisanje mladih i kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena. Jedan od prioriteta treba da bude i razvijanje infrastrukture i smjernica za sprovođenje omladinske politike. Takođe, kako bi mladi ostvarili svoje potencijale resorna ministarstva moraju da saradjuju na svim poljima od interesa za mlade."

Nacrt Sektorske analize je pripremilo Ministarstvo sporta - Direktorat za mlade, a na osnovu Strategije za mlade 2017-2021. Tim dokumentom biće utvrđene prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebna sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini.

Crna Gora će od 2018. a na osnovu izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organizacijama, decentralizovano vršiti raspodjelu sredstava NVO. To podrazuijeva pripremu sektorskih analiza od strane svakog ministarstva, te sprovođenje konkursa za raspodjelu sredstava NVO.

Konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, koje sprovode aktivnosti od interesa za mlade, organizovan je u Omladinskom centru u Podgorici.