Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo sporta dobilo pristup kazneno prekršajnoj evidenciji Ministarstva pravde

Ministarstvo sporta dobilo pristup kazneno prekršajnoj evidenciji Ministarstva pravde
Datum objave: 30.11.2017 14:54 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Podgorica, 30. novembar - Ministarstvo sporta imaće ubuduće elektronski pristup podacima Ministarstva pravde, koji se odnose na kaznenu i prekršajnu evidenciju i to zahvaljujući Sporazumu o medjusobnoj saradnji, koji su u ime Ministarstva pravde i Ministarstva sporta potpisali ministri Zoran Pažin i Nikola Janović. To znači da Ministarstvo sporta, neće više po službenoj dužnosti pribavljati izvode iz kaznene i prekršajne evidencije, već će mu Ministarstvo pravde u realnom vremenu omogućiti elektronski pristup podacima iz registra u njihovoj nadležnosti.

Imajući u vidu da član 46 Zakona o sportu propisuje da članovi u stručnim sportskim organizacijima i upravljačkim organima, ne mogu biti lica koja su pravosnažno osudjivana za krivična djela i prekršaje propisane posebnim propisima o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, za krivična djela i prekršaje propisane Zakonom o sportu, a u vezi sa Medjunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, kao i za krivična djela protiv života i tijela, sloboda i prava čovjeka i građanina, slobode imovine, privrede, zdravlja ljudi, ustavnog uredjenja i bezbjednosti Crne Gore, Ministarstvo sporta je do sada po službenoj dužnosti pribavljalo od Ministarstva pravde, izvode iz kaznene i prekršajne evidencije za ta lica

Takođe, član 23 Zakona o sportu propisuje da vrhunski, odnosno kategorisani sportista ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo i prekršaj iz člana 46 tačka 1, 2 i 3 Zakona o sportu.

U krajnjem, Zakonom o sportu (,,Službeni list Crne Gore” br. 36/11 I 36/13) propisano je da sportska organizacija može početi sa radom kada Ministarstvo sporta utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i donese Rješenje o upisu u registar. S obzirom na to da su osnivanje sportskih organizacija, kao i promjene u istim, veoma važni i dinamični procesi, resori pravde i sporta imali su po tom pitanju veoma intenzivnu saradnju. To je izmedju ostalog i bio razlog pokretanja inicijative, koja je rezultirala potpisivanjem Sporazumom o medjusobnoj saradnji u oblasti pristupa podacima iz kaznene i prekršajne evidencije. 


MINISTARSTVO SPORTA