Manja slova Veća slova RSS
>

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma

Datum objave: 15.02.2018 12:39 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13. Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo sporta objavljuje

LISTU KANDIDATA NVO
koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini 
u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma


Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo sporta objavilo 02.02.2018. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma , predloženi su sljedeći kandidati:

1. Željko Đukić od strane nevladinih organizacija:
- Centar kreativnih vještina
- Bjelopoljski demokratski centar
- Bihorski parlament
- E- Roma
- Razvojni centar
- Evropski Omladinski centar Crne Gore
- Manifest
- Dječiji savez Bijelo Polje
- Razvojni klub Potkrajci
- Šansa
- Glasnici nade
- Đakomo Adriatic
- Adriatic- A
- Centar sjevera
- Euro most
- Multimedijal Montenegro
- Bjelopoljski savez nevladinih organizacija
- Multimedijalni studio Bijelo Polje
- Demokratski progres
- Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO

2. Bojan Jovović od strane nevladinih organizacija:

- Energeko
- Crnogorski vazduhoplovni savez
- Prijatelji JPU “Đina Vrbica”
- Zeleni Crne Gore
- Krug
- Radio klub Ulcinj
- Merkur
- Radio klub Nikšić
- Centar za razvoj ruralnih područja “Rural”
- Photo CG
- Radio-amaterska mreža za opasnost Crne Gore
- Sportam
- Harmonika Montenegrina
- Radio klub “Akademac”
- Institut astronautike i raketne tehnike

3. Velibor Vuković od strane nevladinih organizacija:

- Djeca Crne Gore
- Centar za ruralni razvoj Crne Gore
- Udruženje mještana i prijatelja sela Vuča- Berane
- Folklorni ansambl “Opanak”
- Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama CG
- Identitet
- Ženska akcija
- Zinak
- Folklorno udruženje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama
- Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju
- Udruženje profesora filozofije
- Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju- Podgorica
- Savez udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”
- Sport press PG
- Asocijacija sportskih novinara, sportskih radnika Jugoistočne Evrope u borbi protiv dopinga i nasilja u sportu
- Akademija fudbala PRO
- Njegoševe večeri poezije
- Omladinski klub Nikšić
- Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore
- Naša budućnost

Nakon detaljnog uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrdiće se koje su nevladine organizacije dostavile potpunu dokumentaciju u skladu sa kriterijumima propisanih Javnim pozivom.
Ministarstvo sporta će, u roku od pet dana od dana isteka roka za objavljivanje liste kandidata koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblastima društvene brige o mladima i razvoja civilnog društva i volonterizma, izabrati za članstvo u Komisiji jednog kandidata za kojeg je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje ispunjavaju kriterijume naznačenih Javnim pozivom.

MINISTARSTVO SPORTA