Manja slova Veća slova RSS
>

Vlada utvrdila Prijedlog zakona o sportu

Vlada utvrdila Prijedlog zakona o sportu
Datum objave: 22.03.2018 15:55 | Autor: Ministarstvo sporta

Ispis Štampaj stranicu


Podgorica, 22. mart 2018. - Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici, utvrdila je Prijedlog zakona o sportu, koji predstavlja rezultat postignutog balansa između namjere Ministarstva sporta, da značajno unaprijedi sportsku oblast i objektivnih mogućnosti, na koje su sportski subjekti ukazali tokom javne rasprave o Nacrtu zakona- saopštio je ministar sporta Nikola Janović. Time je, kako je kazao, Ministarstvo sporta pokazalo spremnost na dijalog, ali i razumijevanje realnih potreba sportskih subjekata i postiglo kompromis o ključnim pitanjima koja proističu iz Prijedloga zakona. To se, objasnio je, prije svega odnosi na jačanje uloge Crnogorskog olimpijskog komiteta koji će i dalje birati sportistu godine, strukturu Savjeta za sport, brisanje finansijskog uslova za transformaciju sportskih klubova, smanjivanje nivoa stručne spreme kao uslova za sekretara sportske organizacije, brisanje Nadzornog odbora i obaveze zapošljavanja sportskog administratora. Uslovi za trenera ostali su, naglasio je Janović, isti kao i u važećem zakonu, a omogućeno je i da se sportska aktivnost obavlja u više sportskih organizacija iste vrste sporta, pod uslovom da pravilima međunarodne federacije tog sporta nije drukčije propisano.

Janović je na press konferenciji nakon sjednice Vlade, kazao da je Ministarstvo sporta, u medjuvremenu sprovelo međuresorske konsultacije sa nadležnim institucijama i dobilo sva pozitivna mišljenja od organa, koji su kao obavezujući, propisani Poslovnikom o radu Vlade i to od: Sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva pravde. 

Afirmacija mladih i sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom

Ministarstvo sporta, godišnje će stipendirati mlade sportiste, kojima dodijeli status perspektivog sportiste. Tim zakonskim rješenjem, poručio je ministar Janović, država želi da nagradi, motiviše i podstakne mlade talentovane sportiste, da nastupajući za Crnu Goru postižu vrhunske rezultate, ali i da, koliko je to objektivno moguće, spriječimo odlazak mladih crnogorskih sportista u reprezentacije drugih država.

Takođe, Prijedlogom zakona terminološki se precizira status „vrhunski sportista“ sa „sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom”. Suština je, objasnio je ministar sporta, ostala ista, ali je namjera da se u samom nazivu jasno definiše, da je cilj države da kroz dodjelu navedenog statusa, utvrdi i pravo na doživotnu mjesečnu naknadu samo za rezultate postignute sa reprezentacijom Crne Gore, te da se razgraniči reprezentativni od klupskog sporta. 

Umjesto sa 40, doživotne sportske naknade sa 35 godina 

Nakon finansijske i fiskalne procjene o broju lica koja su nosioci prestižnog statusa vrhunskog sportiste, smanjen je starosni uslov kojim je omogućeno da se pravo na doživotnu mjesečnu naknadu stiče sa navršenih 35 godina, s namjerom da i ukupno četrdeset sportista koji su u dresu reprezentacije Crne Gore, postigli značajne sportske rezultate, dakle nakon obnove nezavisnosti, takodje postanu korisnici doživotnih sportskih naknada. Trenutno su to samo lica, koja su vrhunske rezultate postigli u dresu Jugoslavije ili bivše državne zajednice-naglasio je Janović.

Dječiji sport

Prijedlogom zakona predviđeno je uvođenje sistema dječjeg sporta tj. sprovođenja javnog poziva sportskim klubovima za sufinansiranje članarina za djecu, u cilju uključivanja što većeg broja djece u sportske aktivnosti. U tom kontekstu, objasnio je ministar sporta, sufinansiraćemo bazične sportove koji su ključni za pravilan razvoj djeteta, imajući u vidu njihovu zastupljenost, masovnost i tradiciju. Benefiti navedenog sistema biće, kako je rekao, višestruki, s obzirom na to da su klupske članarine za djecu veliko opterećenje za budžet roditelja, naročito u slučajevima gdje se više djece iz jedne porodice bavi sportom, Vlada će, tim vidom subvencioniranja, ne samo podstaći što veći broj djece da se bave sportom, već će i finansijski podržati sportske klubove. 

Osnivanje Zavoda za sportsku medicinu

Prijedlog zakona propisuje formiranje ustanove za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista, čiji je osnivač Vlada. To je i obaveza Ministarstva sporta shodno vladinom Srednjoročnom programu rada, za period 2018-2021. Zdravstvena sposobnost utvrđivaće se samo u Zavodu i tu djelatnost ne mogu obavljati druga fizička i pravna lica, kao ni preduzetnici. Za djecu koja su u sistemu dječjeg sporta, ti pregledi biće u potpunosti besplatni- poručio je Janović. 

Opštine će sufinansirati klubove, Ministarstvo sporta COK, POK i saveze 

Jedna od novina Prijedloga zakona je i podjela nadležnosti u odnosu na sufinansiranje sportskih organizacija. Shodno toj podjeli, Ministarstvo sporta, putem javnog konkursa, može sufinansirati programe Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta i nacionalnih sportskih saveza. S druge strane opština, putem javnog konkursa, može sufinansirati programe sportskih klubova i sportsko-rekreativnih društava, čije je sjedište na teritoriji te opštine. Izuzetak od finansiranja putem javnog konkursa je finansiranje najvećih sportskih klubova koji učestvuju na prestižnim takmičenjima. Takođe, ministarstvo će, u cilju promocije države, moći da finansira i prestižna međunarodna takmičenja koja se organizuju u Crnoj Gori.

Preregistracija sportskih organizacija

Prijedlogom zakona definisana je i obaveza sportskih subjekata da usklade svoj rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama novog zakona. Ispunjenost uslova provjeravaće na terenu stručna komisija Ministarstva sporta, čime će se konačno stati na put fiktivnim sportskim klubovima.

Imovina sportske organizacije

Prvi put, zakonom će biti jasno propisano šta se smatra imovinom sportske organizacije, kao i to da se državnom imovinom može raspolagati samo u skladu sa Zakonom o državnoj imovini. Time, poručio je ministar Janović, konačno stajemo na kraj dugogodišnjem gašenju sportskih organizacija sa ogromnim dugovima i to bez odgovornosti, jer će sada, u postupku brisanja sportskih organizacija zbog dugova, a ukoliko imovina sportskog kluba, sportskog društva, odnosno sportsko-rekreativnog društva nije dovoljna za podmirivanje obaveza, za preostali dio obaveza solidarno odgovarati vlasnici tj. osnivači.

Jačanje uloge Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao krovne sportske organizacije

U cilju jačanja uloge Crnogorskog olimpijskog komiteta kao krovne asocijacije u sistemu sporta u Crnoj Gori, Prijedlogom zakona o sportu, osim redovnih nadležnosti koje su usklađene sa Olimpijskom poveljom, propisano je da COK donosi akt o vrstama i disciplinama sportova u Crnoj Gori, akt o kategorizaciji sportova koji će na jasan način i formalno odrediti poziciju svakog sporta u sistemu sporta i na taj način olakšati finansiranje sportova, ali i ulaganje u sportsku infrastrukturu. COK će utvrđivati sistematizaciju stručnih zanimanja u sportu što do sada uopšte nije postojalo u sistemu sporta, pa nijesu ni bili precizirani opisi i uslovi određenih zanimanja u sportu (treneri, spasioci, delegati, sudije itd.). Takođe, COK će preuzimati obaveze finansiranja reprezentacija na međunarodnim takmičenjima, ukoliko određeni nacionalni sportski savez ne opravda utrošak budžetskih sredstava, odnosno, ne prođe redovnu finansijsku kontrolu Ministarstva sporta.

Ograničenja učešća u upravljačkim strukturama

Prijedlogom zakona propisano je ograničenje za učešće određenih lica u upravljačkim strukturama sportskih organizacija. Cilj navedene norme je da se smanji uticaj politike u oblasti sporta ali isto tako i da se određena politička pozicija ne koristi radi uticaja na finansiranje sportskih organizacija, naročito onih koje svojim rezultatima ne zaslužuju finansijska sredstva koja im se na ovakav način obezbjeđuju i opredjeljuju. Intencija je smanjenje prostora za korupciju kao i poštovanje načela i standarda iz Olimpijske povelje. U cilju pojašnjenja predmetne norme, ministar je ukazao da to ograničenje važi samo za predsjednika sportske organizacije i članove upravnog odbora, pa tako, sva lica pomenuta u navedenom članu mogu biti delegati u skupštini, predsjednici skupština ili direktori sportskih organizacija, kao i druga angažovana lica (treneri, instruktori, itd.).Iz zakonske norme može se uvidjeti da su ograničene samo najviše funkcije u državnim organima, kao i sva lica koja rade u organima nadležnim za oblast sporta, a to je Ministarstvo sporta, na lokalnom nivou sekretarijat nadležan za sport, kao i zaposleni u privrednim društvima čiji je osnivač država koje ima nadležnosti u oblasti sporta – npr. preduzeće za upravljanje sportskim objektima. Nadalje, to znači da svi državni sekretari, sekretari u ministarstvima, generalni direktori, načelnici, šefovi službi, službenici iz ministarstava, direktori i pomoćnici direktora agencija, uprava, zavoda, sekretari sekretarijata, mogu biti na ovim funkcijama. Apsolutna zabrana za bilo koji vid angažovanja važi samo za zaposlene u Ministarstvu sporta, Sekretarijatima za sport i privrednim društvima čiji je osnivač država koje ima nadležnosti u oblasti sporta, imajući u vidu da bi kod ovih lica mogao postojati direktan sukob interesa.

MINISTARSTVO SPORTA